Z nowym rokiem nowym krokiem: rowery

nowe przepisy dla przedsiębiorców w 2016 r.

Dziś temat bliski mojemu sercu, czemu dałam wyraz w tym wpisie.

Jeszcze w zeszłym roku w Polsce wciąż nie dało się jechać legalnie z bagażnikiem rowerowym montowanym na haku, bo:

  1. nie można było zasłaniać tylnej tablicy rejestracyjnej, a bagażnik zasłania,
  2. nie można było zdjąć tablicy rejestracyjnej z samochodu i przymocować jej do bagażnika, bo tablica ma być na samochodzie,
  3. nie można było otrzymać z urzędu komunikacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej (nawet, gdyby ktoś był skłonny sporo zapłacić za ten luksus), bo przepisy nie przewidują takiej możliwości,
  4. nie możesz przyczepić na bagażniku czegoś podobnego do tablicy rejestracyjnej, bo narażasz się na zarzut fałszerstwa.

Rowerzystom pozostawało tylko zignorować system i liczyć, że żaden policjant nie zechce sobie ich kosztem poprawić statystyki.

Ale na szczęście urzędnicy postanowili rozwiązać problem, który sami stworzyli!

Od 1 stycznia 2016 r. punkt 3 uległ zmianie – można już dokupić trzecią tablicę w urzędzie i to za całkiem przyzwoitą kwotę – niecałe 50 zł.

Koniec z wymuszonym anarchizmem!

Pozdrawiam,

AKN

Ps. Jeśli zgadzasz się z naszym ministrem, że na rowerze można w Polsce jeździć tylko 2-3 miesiące w roku, to wiedz, że moja córka jeździ na rowerze do przedszkola nawet przy temperaturze -13 stopni C. I nie choruje częściej niż inne dzieci! Ty też wskakuj na rower – dobrze Ci to zrobi!

 

Z nowym rokiem nowym krokiem: podatki

nowe przepisy dla przedsiębiorców w 2016 r.Nie jestem ekspertem od podatków, nie będę udawać. W sprawie zmian prawa w tej dziedzinie, które niemal codziennie nękają Przedsiębiorczych, radzę się skontaktować z doradcą podatkowym. Ja tylko sygnalizuję i to tylko jedną kwestię, z którą może się borykać wielu małych przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą przez Internet.

Mianowicie zmieniają się (a właściwie – zostają wprowadzone, gdyż wcześniej nie było w tym zakresie regulacji) zasady rozliczania zwrotów towarów, co w przypadku zakupów na odległość stanowi dla sprzedającego chleb powszedni. Od nowego roku obowiązuje zasada, że jeśli pierwotna faktura jest prawidłowa, a korygującą wystawiamy z przyczyn powstałych już po transakcji (zwrot, reklamacja itp.), to rozliczamy ją na bieżąco, gdy w miesiącu, w którym przyczyna zmiany zaistniała. Nie dotyczy to sytuacji, gdy po prostu przy „pierwotnej” transakcji popełniliśmy błąd – wtedy korekta jest „wstecz”. Tak stanowią zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz – analogicznie – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiany te wprowadzono ustawą  z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów).

Dodam jeszcze tylko, że zmiany w ordynacji podatkowej zlikwidowały obowiązek ciągłych korekt kosztów w przypadku niezapłacenia należności wynikającej z faktury zaliczonej wcześniej do kosztów. Do tej pory przedsiębiorca, który nie uregulował należności z faktury, musiał zmniejszyć koszty w ciągu 30 lub 90 dni, co wymagało korekty deklaracji. Teraz to się zmienia, co pewnie ucieszy księgowych.

Pozdrawiam,

AKN

 

Z nowym rokiem nowym krokiem: nowości w ubezpieczeniach społecznych

nowe przepisy dla przedsiębiorców w 2016 r.

Ozusowanie umów zlecenia

 

Osobiście uważam, że jedyną konsekwencją tego kroku – mającego w zamierzeniu władz ograniczyć stosowanie umów „śmieciowych” – będzie napełnienie kieszeni ZUSowi (będzie na premie dla dyrektorów) kosztem zleceniobiorców. Wcale też nie jestem przeciwniczką umów zlecenia – sama przez lata pracowałam jako zleceniobiorca i byłam z tej sytuacji bardzo zadowolona – dzięki temu mogłam sobie sama odłożyć na emeryturę. Jeśli ktoś uważa, że zawarcie umowy o pracę daje jakąkolwiek stabilność i pewność zatrudnienia, musi się liczyć z nieuchronnym rozczarowaniem. Jedyną gwarancją zatrudnienia – tu lub gdzie indziej – jest bycie dobrym w tym, co się robi, i robienie tego z sercem.

Pomijając jednak moje osobiste poglądy, z kronikarskiego obowiązku podaję, że obecnie przepisy nakładają na wszystkich zleceniodawców obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kolejnych umów zawartych z taką osobą, aż zostaną one potrącone od łącznie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym przedsiębiorcy w zawieranych umowach-zleceniach powinni zastrzec odpowiedzialność zleceniobiorcy za wprowadzenie w błąd na wypadek, gdyby zleceniobiorca (nawet nieświadomie) miął się z prawdą, a zleceniodawca miał z tego tytułu nieprzyjemności.

Zasiłki chorobowe i macierzysnkie

 

Zmieniły się też zasady przyznawania zasiłków chorobowych i macierzyńskich. W tej sprawie toczyła się cała batalia – grupa przedsiębiorczych kobiet skrzyknęła się na FB i doprowadziła do tego, że te niekorzystne dla nich (a w mojej ocenie wręcz niekonstytucyjne, bo naruszające zasadę lex retro non agit) przepisy weszły w życie teraz, a nie już dwa miesiące temu – dzięki temu przedsiębiorczynie płacące preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne dostaną świadczenie w kwocie 1000 zł., a nie 17,17 zł.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że maksymalną wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie można uzyskać dopiero po roku opłacania podwyższonych składek. I znów osobisty przytyk: to się w ogóle nie opłaca (bo różnica między płaconymi przez rok składkami, a otrzymanymi świadczeniami jest niewielka) – lepiej te pieniądze wpłacić na dobrą lokatę. Poza tym, kto ma absolutną pewność, kiedy zajdzie w ciążę, żeby już trzy miesiące przed – przepraszam za archaizm – poczęciem zacząć płacić podwyższone składki?

 

Minimalne wynagrodzenie w górę

 

W górę o 100 zł. do 1850 zł. brutto (to ważne też w kontekście ozusowania umów zlecenia), co oczywiście nie oznacza, że to pracownik dostanie aż tyle więcej. A szkoda… O zmianie trzeba pamiętać dopiero przy wypłacie, bo nie wymaga to na szczęście zmian w umowach.

 

Życzę wszystkim szczęśliwego 2016 roku – pamiętajcie, że bez względu na to, jak rządzący będą chcieli kosztem przedsiębiorców zbić polityczny kapitał – my i tak damy sobie radę!

Pozdrawiam,

AKN

PS. Po więcej informacji na temat nowości w prawie dla Przedsiębiorczych zapraszam do biuletynu – zapisać można się w każdej chwili.