Jak się zabezpieczyć… w umowie?

Oczywiście to nie lekcja przysposobienia do życia w rodzinie! To będzie kilka słów o możliwości zastosowania różnego rodzaju instytucji prawnych mających na celu zapewnienie, że zobowiązania stron umowy zostaną wykonane zgodnie z jej postanowieniami. O tym właśnie będzie mój nowy cykl! Od razu chciałabym wyjaśnić jednak pewną kwestię. Cykl ten – podobnie zresztą jak cały blog – skierowany …

Zanim będzie za późno – jak zabezpieczyć dzieci?

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć dzieci na wypadek Twojej śmierci? Poniżej kilka rozwiązań. Zastosowanie któregokolwiek z nich należy przemyśleć i dostosować do indywidualnej sytuacji rodzica, dziecka, rodziny… Pamiętaj, to nie jest gotowiec, to zbiór pomysłów! (Na końcu tego wpisu możesz pobrać notatkę wizualną z podsumowaniem całego artykułu.) Polisa na życie To dość prosta forma, która jednak …

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Innym od opisanych przeze mnie w cyklu „Jak się zabezpieczyć?” sposobem zabezpieczenia swoich należności jest poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego, które zostało uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (czyli w ustawie „procesowej”). Jaką to zabezpieczenie spełnia rolę? Żeby to wyjaśnić muszę w skrócie opisać, jak z formalnego punktu widzenia wygląda dochodzenie należności przed sądem. …

Umówmy się! Kara umowna

Ostatnio pisałam o obowiązkach osoby, która poniosła szkodę wskutek tego, że jej kontrahent (sprzedawca, dostawca, podwykonawca, itd) nie wywiązał się z umowy – nie wykonał jej w terminie, wykonał ją źle lub  nie wykonał jej w ogóle. Taka osoba – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – ma dość trudne zadanie. Musi bowiem wykazać i …

Umówmy się! Jakie są konsekwencje niewykonania zobowiązania umownego?

Dziś kolejny powrót do cyklu „Umówmy się!” To się niestety zdarza: Zawieramy umowę z kontrahentem, który ma dla nas wykonać jakąś usługę. Usługa ta może być dla nas ważna z wielu powodów – może na przykład być elementem usługi, którą z kolei my świadczymy dla kogoś innego. Niestety nasz dłużnik (czyli osoba zobowiązana do realizacji …

Umówmy się! Zanim podpiszesz.

Dziś kontynuujemy wątek zawierania umów w ramach cyklu „Umówmy się!” Wyobraź sobie taką sytuację… Zgłosił się do Ciebie klient! Chce kupić Twój towar usługę! Dużo towaru! Drogą usługę! Już się cieszysz! Już liczysz zyski! Już widzisz siebie kupującego Lamborghini lub kupującą nowe futro (ekologiczne oczywiście)! Zaczekaj! Pomału! Spokojnie! Jeżeli ta transakcja ma przynieść tak niesamowite …

Zamówienia publiczne – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Opisując równe metody zabezpieczenia należytego wykonania umowy, starałam się pokazać ich skutki zarówno od strony wierzyciela jak i dłużnika. Dziś natomiast skupię się na sposobach zabezpieczenia wykonania zamówienia publicznego, siłą rzeczy więc patrzeć będę z perspektywy wykonawcy (dłużnika). No to do dzieła… Ustawa – prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co …

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

Ten blog ma za zadanie głównie sygnalizować pewne zagadnienia i problemy, którym jako Przedsiębiorczy musisz przyjrzeć się dokładniej, jeśli okaże się, że mogą Cię dotyczyć. Nie jest moim celem dostarczanie gotowych rozwiązań, bo nie ma rozwiązań odpowiednich dla wszystkich. Anglicy mówią, że „mięso dla jednego, jest trucizną dla drugiego”, i tak jest również tutaj – …

Hipoteka

Nie wiem, czy pisanie o hipotece w momencie walutowego kryzysu jest bardzo szczęśliwe, bo hipoteka kojarzy się jednoznacznie – bank, kredyt, rata, kurs franka… A może właśnie dlatego o hipotece warto przypomnieć, czym ona jest i „z czym to się je”. Jest to bowiem kolejny sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązań ustanawiany – zazwyczaj na rzecz banku, choć nie wynika …

Zastaw rejestrowy

Ostatnio pisałam o zastawie, który może się przydać głównie wynajmującym lokale mieszkalne lub użytkowe. Dziś chciałabym napisać parę słów o zastawie rejestrowym, bo to dość popularne zabezpieczenie kredytów samochodowych. Może się też przydać w umowach między przedsiębiorcami, np. na zakup maszyn, gdy cena nie jest płacona od razu. Zastaw ten pozwala dłużnikowi korzystać z zastawionej …