Adwokat

Agata Klima-Nowak

adwokat Agata Klima-Nowak

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: prawo) oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Szczecinie (kierunek: filologia angielska) i studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinie prawa i ekonomii organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński.

Od 2005 roku pracuję w Kancelarii Radcy Prawnego, a następnie w Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie. Zajmuję się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, lecz również sprawami pracowniczymi, rodzinnymi i administracyjnymi.

Pomagam klientom kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracyjnymi (w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i urzędami skarbowymi).

Jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Jestem uprawniona do występowania przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi na wszystkich szczeblach.

Zastrzeżenia:

Dokładam wszelkich starań, żeby wpisy na blogu były rzetelne i aktualne, jednak służy on raczej zwróceniu uwagi czytelników na pewne kwestie niż udzieleniu konkretnych rad. Mnogość sytuacji i stanów faktycznych powoduje, że opisane przeze mnie przepisy lub instytucje mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach, a ponadto częste zmiany przepisów oraz ich interpretacji mogą skutkować utratą aktualności wpisów. Zalecam zawsze zasięgnąć indywidualnej porady prawnej, gdyż tylko wówczas można mieć pewność co do stanu prawnego i podjętych na jego podstawie decyzji.

Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów oraz zdjęć opublikowanych na stronie http://prawodlaprzedsiebiorczych.pl jest dozwolone jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania mojej zgody. Nie narusza to uprawnień wynikających z dozwolonego użytku lub innych wyjątków prawa autorskiego. Każda kopia musi być w widoczny sposób opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz oświadczeniem o treści: „Materiał ten pochodzi z bloga www.prawodlaprzedsiebiorczych.pl. Zawarte w nim informacje mogą być już nieaktualne.”