Category Archives: książki

„Prawo zamówień publicznych. Komentarz”

Prawo Zamówień publicznych

Na moje biurko trafiła w zeszłym tygodniu nowa propozycja wydawnictwa LexisNexis, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, która obejmuje stan prawny z dnia 1 kwietnia 2013 r.

Jak czytamy we wstępie do tego wydania komentarza, autorzy zwrócili uwagę na porównanie poszczególnych rozwiązań ustawowych z przepisami dyrektyw unijnych, także w związku z wejściem w życie tzw. dyrektywy obronnej i koniecznością jej implementacji.  Dlatego nowe wydanie komentarza zawiera wyjaśnienia do przepisów tej dyrektywy obronnej oraz przepisów ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ponadto autorzy zajęli stanowisko w przedmiocie wielu kontrowersji, jakie pojawiły się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Książka – zgodnie z intencją autorów – jest adresowana do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a więc będących zarówno zamawiającymi, jak i wykonawcami, a także do ich pełnomocników (adwokatów i radców prawnych), autorzy położyli więc nacisk także na podanie przykładów praktycznych, w których dany przepis ma zastosowanie.

Ciekawi mnie, czy komentarze tego typu są rzeczywiście przydatne dla przedsiębiorców, czy są to w istocie książki pisane przez prawników wyłącznie dla prawników?

Pozdrawiam,

AKN

Skomentuj

Opublikowany w książki