Category Archives: VAT

VAT na roboty budowlane wykonywane poza budynkiem

VAT na roboty budowlane poza budynkiemJak czytamy na stronie Rzeczpospolitej w artykule dodanym 3 czerwca 2013 r. („NSA: roboty budowlane poza budynkiem opodatkowane 23-proc. stawką VAT”), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podjął uchwałę w sprawie wysokości stawki podatku VAT za roboty budowlane wykonywane poza budynkiem.

Zgodnie z art.  41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 8-procentową stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Chodzi o budynki jednorodzinne o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 metrów kw. oraz mieszkania nie większe niż 150 metrów kw. (art. 41 ust. 12 b ustawy o VAT).

A co z instalacjami znajdującymi się poza budynkiem i przez to nie stanowiącymi jego części, choć są ściśle z nim związane?

Na tym tle zaistniał spór pomiędzy deweloperami a organami podatkowymi (a to ci nowość!), który z kolei wywołał rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sprawa trafiła zatem do NSA, który podjął uchwałę korzystną dla fiskusa.

Podczas posiedzenia NSA, prokurator Prokuratury Generalnej broniąc wyższej stawki powołał się na definicję budynku zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zgodnie z którą „budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych”. W konsekwencji – zdaniem prokuratora – np. roboty wodociągowe nie mogą być opodatkowane 8-procentową stawką podatku od towarów i usług.

NSA podzielił to zdanie i stwierdził, że obniżonej stawki VAT nie stosuje się do robót wykonywanych poza budynkiem, co oznacza, że są one objęte podstawową stawką VAT, czyli obecnie 23 proc. (sygn. I FPS 7/12).

Pozostaje zastanowić się, czy wyższy podatek VAT nie wpłynie z jednej strony na ceny nieruchomości, a z drugiej – na sytuację finansową firm budowlanych i deweloperów.

Podziel się tą ważną wiedzą z innymi Przedsiębiorczymi. Pomożesz i im, i mi.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/cmbellman/2074735150/

Skomentuj

Opublikowany w VAT