Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Vol. 4 – Rejestracja spółki w sądzie

Share

zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli rejestrują Państwo swoją spółkę przez Internet, o czym ostatnio pisałam, odsyłam na stronę portalu E-MS. Jeśli jednak jesteście mniej zinformatyzowani, lubicie ołówek i papier (lub chociaż klawiaturę i papier), to będziecie musieli zmierzyć się z formularzami rejestrowymi, co – jak się głębiej zastanowić – nie jest takie straszne. Zwłaszcza z moją pomocą.

Formularze można pobrać w sądzie od razu w formie papierowej. W Szczecinie wygląda to tak:

–        Dzień dobry, poproszę formularze W3, W …- zaczynam wymieniać.

–        Czyli komplet?

–        Komplet.

I już.

Jeszcze łatwiej jest przez Internet, bo nie trzeba nigdzie iść. Formularze są udostępniane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszystkie formularze mają numery i tytuły, więc dość łatwo zorientować się, które należy pobrać. Najbardziej standardowy zestaw obejmuje: W3 (podstawowy wniosek – takie pismo przewodnie), WE (dane wspólników), WK (dane dotyczące organów spółki i ich członków), WM (przedmiot działalności). To zabrzmi jak truizm, ale naprawdę warto przeczytać zawarte na wstępie formularzy instrukcje.

Zgodnie z art. 167 § 1 k.s.h., do zgłoszenia spółki należy dodatkowo dołączyć:

  1. umowę spółki,
  2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
  3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego,
  4. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
  5. złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Niestety zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

  1. wniosek o wpis rejestru REGON (RG-1);
  2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
  3. zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (formularz NIP-2).

Niestety, bo przez „jedno okienko” dłużej czekamy na NIP i REGON.

Wszystkie te druki i dokumenty składamy w sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Koszt złożenia wniosku to  600 zł. (500 zł. opłata sądowa i 100 zł. ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

WAŻNE: Z zarejestrowanie zawartej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy zanadto zwlekać. Zgodnie z art. 169 k.s.h., jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, ulega ona rozwiązaniu.

I co dalej? Podziel się tym postem z innymi Przedsiębiorczymi!

Powodzenia!

AKN

(Visited 112 times, 1 visits today)
Share

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *