Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Share

kiedy ogłosić upadłość ?

Uwaga! Przepisy w tym zakresie zmieniły się po publikacji tego wpisu. Sprawdź, czy jego treść jest aktualna.

 

Słowo „kryzys” kilkakrotnie przewinęło się przez moje wpisy (na przykład tutaj lub tutaj). Dziś również chciałabym poruszyć kwestię związaną z kryzysem, a mianowicie kwestię ogłoszenia upadłości, a dokładnie: kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W Polsce sprawy związane z upadłością – jej przesłankami, zainteresowanymi podmiotami oraz konsekwencjami – określa ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1112) i to właśnie w niej należy szukać odpowiedzi na zadane powyżej pytanie. Jak to jednak bywa – nie tylko w polskim prawie – samo zapoznanie się z ustawą nie wystarcza. Co zatem należy wiedzieć o przesłankach złożenia wniosku o upadłość?

Przepisy ustawy stosuje się do dłużników – przedsiębiorców, a także do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

3) wspólników spółki partnerskiej.

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli nie wykonuje swoich wymagalnych (czyli nie przyszłych, lecz takich, w których termin zapłaty już minął) zobowiązań pieniężnych. Ponadto za niewypłacalną uważa się też osobę prawną (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Choć definicja ustawowa wydaje się być dość zrozumiała to w istocie może budzić wiele wątpliwości. Kwestią tą szczególnie często zajmują się sądy administracyjne na potrzeby ustalenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Warto zatem zajrzeć do tego orzecznictwa – oto jakie można z nich wyciągnąć wnioski

 

  • Pierwsza z przesłanek ogłoszenia upadłości, tj. niewykonywanie zobowiązań pieniężnych zachodzi wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje swych zobowiązań.
  • Niewykonywanie nie musi się odnosić do wszystkich zobowiązań dłużnika.
  • Nie ma też znaczenia ich charakter, tzn. czy są to zobowiązania prywatnoprawne, czy publicznoprawne.
  • Niewykonywanie może dotyczyć tylko niektórych zobowiązań, nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r. (I SA/Bd 203/2009)

 

  • Zła sytuacja finansowa podmiotu sama w sobie nie stanowi przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2011 r. (I SA/Łd 827/2011)

 

  • Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2010 r. (I SA/Łd 533/2010)

 

W sprawie tej wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku Izby Cywilnej z dnia 19 stycznia 2011 r. (sygn. akt: V CSK 211/2010), w którym stwierdził, że krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań.

 

Rozpoznanie momentu powstania niewypłacalności (w oparciu o przepisy oraz powyższe orzecznictwo) ma istotne znaczenie, gdyż – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie odpowiedni wniosek. Wobec dłużników, którzy się do tego nakazu nie zastosowali polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje, o których napiszę następnym razem.

W oczekiwaniu na następny artykuł podziel się tym z innymi Przedsiębiorczymi. Pomogą Ci w tym te małe kółeczka na dole :)

Tymczasem pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/bazadwalker/6539687917/

(Visited 2 031 times, 1 visits today)
Share

Skomentuj

Opublikowany w upadłość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *