Spółka z o.o. w organizacji – co to takiego i jak działa?

Share

spółka z o.o. w organizacji

Otóż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jeśli rejestrują Państwo spółkę przez Internet – pół biedy. Wiele osób jednak – z różnych przyczyn – wciąż woli złożyć tradycyjny wniosek do KRS. Jak to zrobić pisałam już w kilka razy (tu, tu i tu, i tu).

Dodatkowo, wkrótce na stronie Kancelarii Adwokackiej Agata Klima-Nowak dostępny będzie do pobrania bezpłatny poradnik na ten temat. Należy zatem zachować czujność :)

No więc jeśli są Państwo tradycjonalistami, to rejestracja spółki z o.o. w KRS potrwa. Może nie miesiące, ale kilka tygodni, a w tym czasie spółka teoretycznie jeszcze nie istnieje.

Na szczęście ustawodawca zlitował się nad oczekującymi i uregulował tę kwestię w kodeksie spółek handlowych (a dokładnie w art. 11 i nast. k.s.h.).

A zatem, co może spółka z o.o. w organizacji?

Zgodnie z art. 11 k.s.h., spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu:

  • nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
  • zaciągać zobowiązania,
  • pozywać i być pozywane,

a gdyby coś było niejasne, to do spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tej spółki po jej wpisie do rejestru. Z tą chwilą (z chwilą wpisu) staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Firma (nazwa) spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Ważne! Kodeks modyfikuje (dość istotnie) sprawę odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji. Mianowicie zgodnie z art. 13 § 1 k.s.h., za zobowiązania te odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Przy czym wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie z tymi podmiotami za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Oznacza to, że wierzyciel pozwie, a potem będzie egzekwował należność od wszystkich tych osób lub od tych, które sobie upatrzy (z jemu tylko znanych powodów).

Nie ma zatem znaczenie, czy jesteś wspólnikiem, czy członkiem zarządu spółki z o.o. w organizacji – jeśli działasz jako jej głowa i ręce, będziesz odpowiadał za ewentualne długi spółki, które ta głowa i te ręce zaciągnęły.

Zgodnie z art. 12 k.s.h. półka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

No to pozdrawiam i wracam leczyć moje przeziębienie.

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/ikrichter/4813677392/

(Visited 449 times, 1 visits today)
Share

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *