Złożenie wniosku o upadłość – kto może, a kto musi?

Share

kto moze a kto musi złożyć wniosek o upadłość?

Pisałam już, kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Moment ten należy w porę zauważyć, gdyż w takiej sytuacji dłużnik ma dwa tygodnie na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Instytucja upadłości ma służyć zabezpieczeniu interesów wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, dlatego też ustawa wymienia osoby zobowiązane do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku. Skupmy się jednak najpierw na tym, kto może, a kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia jej przesłanek.

Otóż zgodnie z art. 20 ust.  1 Prawa upadłościowego i naprawczego, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli, a ponadto również:

1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami (czyli członkowie zarządu);

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);

7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.

Należy tu podkreślić, że dłużnik (oraz każdy, kto ma prawo reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami dłużnika będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, czyli w szczególności wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych) jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Należy również zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt: V CSK 508/2007), w którym Sąd ten stwierdził: Z chwilą, gdy spółka zaprzestanie spłacania wymagalnych zobowiązań lub gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku, powstają podstawy do ogłoszenia upadłości i jednocześnie od tej daty w ciągu dwóch tygodni jej zarządca (członek zarządu, wspólnik, itd.) ma obowiązek zgłosić wniosek o upadłość. Jeżeli wniosku takiego nie złożył, a stan uzasadniający ogłoszenie upadłości trwa nadal, to zarówno on, jak i każdy następujący po nim zarządca spółki, ma także obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni do dnia, w którym dla niego stało się to możliwe, a więc od dnia, w którym przy zachowaniu wymaganej staranności, mógł dowiedzieć się o istnieniu przesłanek do ogłoszenia upadłości. Z faktu, że ustawodawca określił dwutygodniowy termin do wypełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość nie wynika bowiem, że po bezskutecznym upłynie tego terminu wygasa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość – także po upływie tego terminu, w każdym następnym dniu istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma nadal obowiązek zgłoszenia wniosku.

O tym, z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć osoby, które nie złożyły tego wniosku, następnym razem.

Tymczasem pozdrawiam i liczę, że podzielisz się tymi ważnymi informacjami z innymi,

AKN

 

(Visited 8 697 times, 3 visits today)
Share

12 komentarzy

Opublikowany w upadłość

12 Responses to Złożenie wniosku o upadłość – kto może, a kto musi?

 1. Dziękuję i pozdrawiam Julita

  Witam Panią, jestem właścicielką Agencji Ochrony/osoba fizyczna/.Od 12 miesięcy nie mogę otrzymać należności finansowych za usługę ochrony od firmy Sp. z o.o.Czy mogę złożyć wniosek o upadłość firmy.

 2. Lucy

  Spółka z o.o. bez majątku straciła możliwość regulowania swoich zobowiązań. Co powinien zrobić zarząd (prezes zarządu), żeby ustrzec się przed odpowiedzialnością? Złożyć wniosek o upadłość? Z góry wiadomo, że sąd taki wniosek odrzuci z powodu braku masy upadłościowej. Wśród zobowiązań spółki jedyną pozycję zajmują wynagrodzenia prezesa spółki. Spółka nie posiada też środków, ażeby ponieść koszty sądowe z tytułu ogłoszenia upadłości. Problem spółki to brak zleceń pokrywających koszty utrzymania. Co powinien zrobić zarząd?

 3. Katarzyna

  Witam.
  Do 30 kwietnia 2014 roku byłam pracownikiem spółki z o.o. Od 1 lutego pracodawca nie wypłacił pensji. W tej chwili mam już wyrok sądu. Spółka nie ma już żadnego majątku więc komornik nic nie zrobi. Fundusz odmówił wypłaty świadczeń bo nie ma złożonego w sądzie wniosku o upadłość spółki. I stąd moje pytania… Czy ja jako osoba prywatna a zarazem wierzyciel mogę zgłosić w Sądzie Gospodarczym upadłość tej spółki? Ile to kosztuje i czy można być zwolnionym z kosztów? Jak powinien wyglądać taki wniosek?

  • AKN

   Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną czy firmą. I owszem, można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych.
   Natomiast wniosku „o upadłość” zależy od konkretnej sytuacji.
   Pozdrawiam,
   AKN

 4. marcin

  Jest następująca sytuacja. Jestem wspólnikiem sp. z o.o. (20% udziałów). Firma nie generuje zysków, przynosi straty. Zobowiązania firmy kilkukrotnie przekraczają wartość kapitału i nie ma możliwości spłaty tych długów. Mimo to jest parcie na dalsze prowadzenie, a co za tym idzie, zadłużanie firmy. Czy jako wspólnik sp. z o.o. mogę zgłosić upadłość ? Lub jakie mam inne narzędzia by doprowadzić do zakończenia działalności ? Powodem jest przede wszystkim strach przed odpowiedzialnością i ciąganiem się późniejszym po sądach.
  Będę wdzięczny za pomoc.

  • AKN

   Panie Marcinie, dziękuję za czytanie bloga i pytanie. Wspólnik spółki z o.o. może złożyć wniosek o upadłość tylko, jeśli jest członkiem jej zarządu, likwidatorem lub wierzycielem. Są jednak inne sposoby, aby wpływać na losy spółki, nawet mając tylko 20% udziałów. Z pewnością musiałabym mieć więcej informacji, żeby zarekomendować coś konkretnego. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią: http://akn.szczecin.pl/kontakt/
   Pozdrawiam,
   AKN

   • Marcin

    Czy w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wniosek o upadłość spółki może zgłosić wspólnik uprawiony do reprezentowania spraw spółki ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Jest to pytania z egzaminu i właśnie zastanawiam się nad odpowiedzią. Pozdrawiam.

    • AKN

     Witam Panie Marcinie,
     Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy z wierzycieli albo sam dłużnik. Dodatkowo, w stosunku do spółki spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki. Jeśli wspólnik jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, to może też złożyć wniosek działając w imieniu i na rzecz spółki.
     Pozdrawiam,
     AKN

 5. Marko

  Jestem jednym z wspólników spółki z o. o. która niestety kiepsko przędzie. Czy muszę też złożyć wniosek o upadłość? Co mi grozi, jeśli go nie złożę?

  • AKN

   Nie. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają obowiązku zgłaszać wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet gdy jest do tego podstawa. Mogą (ale nie muszą) natomiast – jeśli chcą upadłości spółki – zmienić zarząd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *