ODDAJ SIĘ W RĘCE EKSPERTA

Kancelaria adwokacka Szczecin- Adwokat
Agata Klima-Nowak

Konsultacja jest kluczowym punktem do stworzenia strategii postępowania. W czasie jej trwania klient przedstawia mi swoją sytuację i potrzeby, a ja je analizuję, wskazuję możliwości i zagrożenia, rekomenduję rozwiązania, wyjaśniam, jak je wdrożyć, i jakie są związane z tym wszelkiego rodzaju koszty.

Uzbrojony w tę wiedzę, klient może działać samodzielnie lub zlecić mi prowadzenie danej sprawy (wówczas koszt konsultacji zaliczać na poczet prowadzenia dalszych czynności).

image-o-mnie

Moje kompetencje

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: prawo) oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Szczecinie (kierunek: filologia angielska) i studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinie prawa i ekonomii organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Od 2013 członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Prowadzę własną kancelarię adwokacką i jestem uprawniona do występowania przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym szczeblu.

Doświadczenie

Od 2005 roku pracuję w Kancelarii Radcy Prawnego, a następnie w Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie, gdzie zajmowałam się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, lecz również sprawami pracowniczymi, rodzinnymi i administracyjnymi. Pomagałam klientom kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracyjnymi (w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i urzędami skarbowymi).

Porady prawne, reprezentacja

W swojej Kancelarii zlokalizowanej w Szczecinie oferuję specjalistyczne doradztwo w zakresie różnych dziedzin prawa. W prowadzonej działalności skupiam się na obsłudze przedsiębiorców i spółek, wspierając te podmioty w ich bieżącej działalności, pomagając realizować inwestycje i prowadząc w ich imieniu spory sądowe. Ponadto pomagam osobom fizycznym zarządzać ich majątkiem – nieruchomościami, wierzytelnościami i innymi dobrami. Usługi świadczę w formie bezpośredniej na miejscu w kancelarii oraz online bez względu na aktualną lokalizację klienta.
Przepisy prawne są nie tylko zawiłe i niezwykle rozbudowane, ale podlegają również nieustannym zmianom. Dlatego wyspecjalizowana pomoc prawna jest kluczowa już na wstępnym etapie postępowania.

Zapraszam
Adwokat Agata Klima-Nowak