You are currently viewing Oznaczenie przedsiębiorstwa nie może wprowadzać w błąd!

Oznaczenie przedsiębiorstwa nie może wprowadzać w błąd!

oznaczenie przedsiębiorstwa nie moze wprowadzać w błąd

Ostatnio poruszyłam kwestię czynów nieuczciwej konkurencji, których ofiarami mogą paść zarówno przedsiębiorcy, jak i ich klienci.

Kwestię czynów nieuczciwej konkurencji ustawodawca uregulował w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak oprócz ogólnej definicji takiego czynu – o czym była mowa w ostatnim wpisie – w tej samej ustawie zawarto również definicje konkretnych zachowań, które są czynami nieuczciwej konkurencji.

Pierwszym z nich, o którym chciałabym dziś napisać jest – wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji będzie takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Przykładowo, czynem takim będzie nazwanie naszej firmy składającej komputery – „Apple”, czy cukierni – „Blikle”.

Przewidziana ustawą ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa została ujęta szeroko. Podlega jej:

  • firma, czyli oznaczenie, pod którym występuje przedsiębiorca (nazwa spółki, imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jeśli przedsiębiorca swoją firmą oznacza także prowadzone przedsiębiorstwo, np. Zakład Szklarski Jan Nowak,
  • nazwa, np. nazwa sklepu, baru,
  • godło, np. idąc dalej komputerowym tropem – słynne jabłko Apple,
  • skrót literowy, np. AKN Kancelaria Adwokacka Agata Klima-Nowak :)

Powołany przepis wymienia elementy, które mogą być uznane za podlegające ochronie oznaczenie przedsiębiorstwa, ale tylko przykładowo. A zatem można sobie wyobrazić, że ochronie podlegać może również określona melodia lub „dżingiel”.

Trzeba też zwrócić uwagę, że aby oznaczenie podlegało ochronie, niekoniecznie musi być to oznaczenie wpisane do rejestru lub ewidencji, bądź zarejestrowany znak towarowy, wystarczy faktyczne używanie oznaczenia w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

 

WAŻNE! Wystarczy przy tym, aby wystąpiła możliwość wprowadzenia w błąd, nie jest konieczne, aby skutek taki rzeczywiście nastąpił.

 

Zaczynając działalność proszę pamiętać, że wybrane przez Państwa oznaczenie przedsiębiorstwa nie może wprowadzać w błąd co do jego tożsamości. Oznacza to, że nazwa naszej cukierni nie może wywoływać u osób występujących na rynku mylnego wrażenia, że mają do czynienia z innym przedsiębiorstwem, np. z cukiernią „Blikle” albo słodyczami „Wedla” (w szczególności chodzi o klientów, ale nie tylko, może przecież chodzić też o innych przedsiębiorców, np. dostawców, którzy w oparciu o renomę innego przedsiębiorcy udzielą nam większych rabatów lub wydłużą termin płatności).

Podziel się tym artykułem z innymi Przedsiębiorczymi. Będą Ci wdzięczni :)

Pozdrawiam,

AKN
Obraz: http://trendz.pl/foto/zycie-na-slodko-blikle-relacja-trendz-tv-3

 

Dodaj komentarz