Monthly Archives: Wrzesień 2013

Moje szkolenie i prośba o Waszą pomoc

szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa

Drodzy Przedsiębiorczy,

Zwracam się do Was z prośbą.

Niedługo minie rok, jak prowadzą tego bloga, i właśnie przygotowuję szkolenie, którym chciałabym zainteresować jak największą rzeszę przedsiębiorców (dla ich dobra).

Mam pewien pogląd na to, czego potrzebują – jakie informacje są szczególnie potrzebne, a jakie kwestie – szczególnie zapalne.

Nie będę jednak udawać, że wiem lepiej od nich samych – przecież klienci sami najlepiej się orientują, co budzi ich największe wątpliwości.

Stąd moje pytanie:

Który z poniższych tematów szczególnie Was interesuje, budzi wątpliwości czy kontrowersje? Które z poniższych szkoleń przydałoby się Wam najbardziej?

A tematy są takie:

  1. Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – prawa, obowiązki, odpowiedzialność.
  2. Współwłasność – jak sobie radzić z nią oraz z innymi współwłaścicielami.
  3. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej – co mogą, a co muszą?
  4. Testament – czyli nie pozwól, aby Twój majątek dostał się w niepowołane ręce.
  5. Jak zawierać umowy?

A czy są jakieś inne kwestie, w których potrzebują Państwo szkolenia?

Czekam na wiadomości drogą mailową (adwokat@akn.szczecin.pl), gdyż w ten sposób będzie mi najłatwiej przekazać bonusy, które przewidziałam dla osób, które się do mnie w tej sprawie odezwą :).

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/cydcor/9320914703/

Skomentuj

Opublikowany w szkolenia

Spółka z o.o. w organizacji – co to takiego i jak działa?

spółka z o.o. w organizacji

Otóż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jeśli rejestrują Państwo spółkę przez Internet – pół biedy. Wiele osób jednak – z różnych przyczyn – wciąż woli złożyć tradycyjny wniosek do KRS. Jak to zrobić pisałam już w kilka razy (tu, tu i tu, i tu).

Dodatkowo, wkrótce na stronie Kancelarii Adwokackiej Agata Klima-Nowak dostępny będzie do pobrania bezpłatny poradnik na ten temat. Należy zatem zachować czujność :)

No więc jeśli są Państwo tradycjonalistami, to rejestracja spółki z o.o. w KRS potrwa. Może nie miesiące, ale kilka tygodni, a w tym czasie spółka teoretycznie jeszcze nie istnieje.

Na szczęście ustawodawca zlitował się nad oczekującymi i uregulował tę kwestię w kodeksie spółek handlowych (a dokładnie w art. 11 i nast. k.s.h.).

A zatem, co może spółka z o.o. w organizacji?

Zgodnie z art. 11 k.s.h., spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu:

  • nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
  • zaciągać zobowiązania,
  • pozywać i być pozywane,

a gdyby coś było niejasne, to do spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tej spółki po jej wpisie do rejestru. Z tą chwilą (z chwilą wpisu) staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Firma (nazwa) spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Ważne! Kodeks modyfikuje (dość istotnie) sprawę odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji. Mianowicie zgodnie z art. 13 § 1 k.s.h., za zobowiązania te odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Przy czym wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie z tymi podmiotami za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Oznacza to, że wierzyciel pozwie, a potem będzie egzekwował należność od wszystkich tych osób lub od tych, które sobie upatrzy (z jemu tylko znanych powodów).

Nie ma zatem znaczenie, czy jesteś wspólnikiem, czy członkiem zarządu spółki z o.o. w organizacji – jeśli działasz jako jej głowa i ręce, będziesz odpowiadał za ewentualne długi spółki, które ta głowa i te ręce zaciągnęły.

Zgodnie z art. 12 k.s.h. półka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

No to pozdrawiam i wracam leczyć moje przeziębienie.

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/ikrichter/4813677392/

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Nagrałem rozmowę i co mogę z tym nagraniem zrobić?

nagrywanie rozmów - czy można wykorzystać nagranie cudzej rozmowy

Dziś ciąg dalszy tematu nagrywania rozmów. Pisałam już o tym, co wolno nagrywać, a czego absolutnie nie. Poruszyłam też to, czy musimy naszego rozmówcę uprzedzić, że nagrywamy rozmowę.

Dziś czas zająć się kwestią kluczową – co możemy z takimi nagraniami zrobić? W końcu nikt nie kłopocze się nagrywaniem bez powodu.

A powody mogą być różne…

Od takich bardzo osobistych – „Ależ ona ma cudowny głos… !”

Przez bardziej użytkowe, jak możliwość późniejszego odtworzenia uzgodnień poczynionych w czasie rozmowy czy analizy jej przebiegu (np. pod kątem tego, czy zrobiliśmy postępy w zdobywaniu umiejętności negocjacyjnych).

Po całkiem oficjalne – publikacja nagrania lub wykorzystanie go w postępowaniu dowodowym przed sądem.

Co zatem wolno, a czego nie?

I znów zacznę od tego, czego nam absolutnie nie wolno. Otóż, niezależnie czy byliśmy uczestnikami rozmowy czy nie, nie wolno nam nagrań wykorzystać, aby kogoś szantażować. Takie działanie stanowi przestępstwo z art. 191 § 1 lub 2 kodeksu karnego. To się niestety może zdarzyć- w przypadku przedsiębiorców – zwykle w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, jest to jednak czyn zabroniony i za takie działanie grozi kara nawet do 5 lat wiezienia.

Publikowanie nagranych rozmów i spotkań może również naruszać dobra osobiste nagranej osoby, choć nie jest to przestępstwo. Takie naruszenie uregulowane jest w kodeksie cywilnym. W związku z tym publikując wizerunek lub wypowiedzi innych osób bez ich zgody narażamy się na konsekwencje takie jak te określone w art. 24 oraz art. 448 kodeksu cywilnego.

 Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Jeśli natomiast chodzi o wykorzystanie nagrania jako dowodu przed sądem, to sąd z reguły (o ile nie ma innych powodów, aby wniosek dowodowy oddalić) dopuści taki dowód, jeśli nie został pozyskany w sposób niezgodny z prawem (tu odsyłam ponownie do wpisu dotyczącego samej dopuszczalności nagrywania rozmów). Jeśli zatem zdobyliśmy nagranie rozmowy w sposób, który stanowi przestępstwo, to sąd nie dopuści takiego dowodu i pominie wszystkie fakty, których się z takiego nagrania dowiedział.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/18706689@N04/5918319473/sizes/m/in/photostream/

5 komentarzy

Opublikowany w przestępstwa

Nagrywanie rozmów. Vol. 2. Pytania z sali.

nagrywanie rozmów, utrwalania rozmów

Kontynuuję temat nagrywania rozmów, bo jest wielowątkowy i za każdy rogiem czają się dalsze wątpliwości.

Pisałam już ostatnio, że nagrywanie rozmów i spotkań, w których się nie uczestniczy, jest zabronione i basta.

Podobnie – o tym też pisałam w tym samym wpisie – prosta wydawać się może sprawa nagrywania własnych rozmów, gdyż jest to całkowicie dozwolone.

Ledwo to jednak napisałam, a dostałam kolejne pytania – za które zresztą bardzo dziękuję.

Otóż, czy mamy obowiązek powiadomić naszego rozmówcę o nagrywaniu rozmowy?

Moim zdaniem, co do zasady nie.

Jednak jeżeli mamy do czynienia z naszymi klientami, byłoby to wskazane, niezależnie od obowiązujących przepisów. Chodzi bardziej o wizerunek firmy jako otwartej i szczerej wobec klientów.

I następna sprawa: Jeśli rozmawiam przez telefon z obcokrajowcem, to jakie prawo należy stosować do kwestii nagrywania rozmów?

Moja rada: stosuj swoje, czyli polskie. Problem nie zasadza się bowiem na samym nagrywaniu, ale na tym, co z nagraniem zamierzają Państwo zrobić. Jeśli na przykład chcą Państwo wykorzystać je w postępowaniu sądowym prowadzonym przed sądem, powiedzmy, włoskim, to zastosowanie w tej sprawie znajdzie włoska procedura. Jeśli zatem włoskie prawo dopuszcza przedstawianie takich dowodów, droga wolna, lecz jeśli nie, to na nic nam takie nagranie.

Dziś już inne sprawy służbowe trzymają mnie z dala od bloga, ale obiecuję wkrótce dalej drążyć temat nagrywania rozmów, w szczególności wykorzystania takich nagrań, bo to chyba kluczowa sprawa. No chyba, że ktoś nagrywa tylko na pamiątkę…)

Pozdrawiam,

AKN

Obraz:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braun-atelier-03.jpg

Skomentuj

Opublikowany w przestępstwa

Czy wolno nam nagrywać rozmowy?

czy wolno nam nagrywać rozmowy?

 

To zagadnienie pojawiło się niedawno i jego znaczenie wzrasta proporcjonalnie do tego, jak łatwo możemy nagrywać rozmowy, spotkania, negocjacje, ustalenia, itd. A w tej chwili jest to już dziecinnie łatwe – funkcję dyktafonu ma teraz chyba każdy telefon komórkowy.

Sprawa ta ma również znaczenie dla przedsiębiorców (uczestniczących w różnego rodzaju negocjacjach oraz dla tych, którzy próbują wykryć działania prowadzone na szkodę ich firm).

  •  Zacznę od sprawy najprostszej – czyli od nagrywania cudzych rozmów, takich, w których nie uczestniczymy.

Jest to NIEDOZWOLONE.

Takie działanie stanowi przestępstwo z art. 267 §1 i §2 kodeksu karnego, zgodnie z którym:

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

 

Ponadto takie działanie narusza dobra osobiste podsłuchiwanych osób.

Chronione prawem dobra osobiste zostały wymienione w art. 23 kodeksu cywilnego i są to między innymi zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Jednak orzecznictwo sądów stale – zgodnie zresztą z intencją ustawodawcy – rozszerza tę listę.

I tak, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 roku (sygn. akt I ACa 380/99), za dobra osobiste należy uznać również swobodę wypowiedzi, wybór rozmówcy i tajemnicę rozmowy. Sąd stwierdził naruszenie tych dóbr osobistych, gdyż strona pozwana utrwalała prywatne rozmowy powódki, bez jej wiedzy i zgody, za pomocą urządzenia podsłuchowego umieszczonego pod blatem stołu, aby następnie wykorzystać te nagrania w swoim procesie rozwodowym.

 

  • Równie prostą sprawą jest nagrywanie rozmów, których sami jesteśmy uczestnikami.

To z kolei jest DOZWOLONE, niezależnie od tego, czy są to rozmowy prywatne, czy służbowe.

Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Nagrywanie rozmów, w których bierzemy udział, jest jak to tak jak robienie notatek.

 

PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE TO ŻE MOŻESZ COŚ NAGRAĆ,

NIE OZNACZA, ŻE MOŻESZ TO DOWOLNIE WYKORZYSTAĆ!!!

Aby przeczytać więcej na ten temat, kliknij w zdjęcie i pobierz e-book!

nagrywanie rozmów co wolno a czego nie

 

Do tematu nagrywania rozmów i późniejszego wykorzystania tych nagrań jeszcze wrócę.

Tymczasem pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/25295157@N06/3409295849/

 

20 komentarzy

Opublikowany w przestępstwa