You are currently viewing Kiedy można odstąpić od umowy?

Kiedy można odstąpić od umowy?

Dziś zajmę się bardzo ważnym pytaniem: kiedy można odstąpić od zawartej umowy?

Pamiętaj o ogólnej zasadzie! Odstąpienie od umowy co do zasady nie jest możliwe, a zawarte umowy trzeba wykonywać, choćby to bolało.

Jak od każdej zasady są jednak wyjątki.

Prawo konsumenta

Pierwszym wyjątkiem jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorcy, jeżeli jest zawierana pomiędzy właśnie przedsiębiorcą a konsumentem (lub przedsiębiorcą, którego przepisy traktują tak samo jak konsumenta).

W takiej sytuacji konsument ma na odstąpienie od zawartej na odległość (najczęściej przez Internet) umowy 14 dni

Wie o tym każdy korzystający ze sklepów internetowych, bo jest o tym stale informowany przez sprzedawcę

Nierzetelny kontrahent

Drugi wyjątek to odstąpienie na podstawie kodeksu cywilnego.

Jeżeli strona umowy nie wywiązuje się z niej, to druga strona tej umowy może wezwać ją do wykonania obowiązków i dać dodatkowy, „odpowiedni” termin, pod rygorem, że od umowy odstąpi.

Trzeba tylko koniecznie pamiętać, aby pogrozić kontrahentowi odstąpieniem od umowy już w wezwaniu do jej wykonania.

Te możliwości wynikają wprost z przepisów prawa i mają automatyczne zastosowanie.

A teraz coś co wymaga aktywnego działania stron umowy!

Zadatek

Mianowicie strony mogą w umowie przewidzieć, że jedna z nich daje drugiej zadatek.

Wówczas jeżeli do wykonania umowy nie dojdzie z winy jednej ze stron, to druga strona umowy od umowy może odstąpić i albo zachować zadatek, albo żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Umowne prawo odstąpienia. Uwaga na haczyk!

Inna sytuacja.
Strony w umowie wprost dopuściły możliwość odstąpienia od umowy.

Tylko UWAGA! Żeby takie umowne prawo odstąpienia było ważne, trzeba podać termin jego wykonania, na przykład „Każda ze stron może odstąpić od umowy, jeśli…., przy czym prawo to można wykonać nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy”.

Ten termin to słaby punkt wielu umów, bo w wielu go po prostu nie ma, przez co prawo odstąpienia jest nieważne.

Odstępne. I znowu haczyk!

Innym przypadkiem, gdy można odstąpić od zawartej umowy jest, gdy strony zapisały w niej, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy, którą nazywamy odstępnym.

Trzeba jednak i tutaj pamiętać, że nie wystarczy samo oświadczenie o odstąpieniu – jest ono skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Moi klienci często przychodzą do mnie z problemem, jak skutecznie odstąpić od umowy, skoro druga strona ewidentnie nie traktuje swoich zobowiązań poważnie.
Miałeś takie problemy?
Pamiętaj, że zawsze możesz umówić się do mnie na konsultację!

Zarezerwuj termin konsultacji!

Tymczasem pozdrawiam i do ponownego przeczytania!
Agata

 

PS. Jeśli wolisz oglądać/słuchać niż czytać, zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo o odstąpieniu od umowy.

 

Ten post ma 2 komentarzy

    1. Agata

      No właśnie to drugie zdanie jest kluczowe :)

Dodaj komentarz