You are currently viewing Kto to jest przedsiębiorca? Kto to jest konsument?

Kto to jest przedsiębiorca? Kto to jest konsument?

ochrona praw konsumentów

Oto dawno zapowiedziany cykl wpisów o nowych przepisach dotyczących praw konsumentów.

Może ktoś uzna, że przepisy te nie są aż tak nowe, skoro weszły w życie już kilka miesięcy temu, ale dla prawnika przepisy, do których nie ma jeszcze komentarzy i choć trochę utrwalonego orzecznictwa, są zawsze nowe, a ich stosowanie – zwłaszcza w przypadku naszego „racjonalnego” ustawodawcy – to często stąpanie po cienkim lodzie.

Zacznijmy jednak pomalutku, od podstawowych spraw.

Ustawa o ochronie praw konsumenta nie zawiera definicji „przedsiębiorcy” ani „konsumenta”, dlatego chcąc wiedzieć, kogo w rzeczywistości nowe przepisy dotyczą, musimy sięgnąć do kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 43[1] kodeksu, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – np. spółka cywilna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Natomiast zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak wynika z zestawienia tych przepisów – nie ma konsumenta, jeśli nie ma też przedsiębiorcy.

Do zobaczenia wkrótce,

AKN

Obraz: https://www.flickr.com/photos/119760624@N05/16192855832/

Ten post ma jeden komentarz

  1. LexisNexis

    Ciekawy pomysł z tym cyklem wpisów – czekam z niecierpliwością na kolejne informacje :) Faktycznie – zaczęła Pani od podstaw, jednak po nitce do kłębka :)

Dodaj komentarz