You are currently viewing Co to jest postępowanie w sprawach gospodarczych?

Co to jest postępowanie w sprawach gospodarczych?

Po latach – wskutek ogromniastej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – do polskiego procesu wróciło postępowanie w sprawach gospodarczych.                                                                                                      

Postępowanie w sprawach gospodarczych – po co?

Bo zdaniem ustawodawcy priorytetem w tych postępowaniach powinna być szybkość.
A ponadto dlatego, że przedsiębiorcy to profesjonaliści i można od nich więcej wymagać.

Oba argumenty są w mojej ocenie bez sensu.

Po pierwsze, priorytetem powinna być jednak sprawiedliwość, a nie szybkość (szybkość postępowania nie jest wartością samą w sobie).
Po drugie, jeśli już szybkość, to czemu tylko w postępowaniu gospodarczym, a nie w każdym postępowaniu sądowym?
Po trzecie, przedsiębiorcy owszem są profesjonalistami, ale nie w dziedzinie prawa i procedury sądowej, tylko w dziedzinie IT, budownictwa, gastronomii, automatyki przemysłowej…

Niemniej, niezależnie od mojego własnego zdania na temat nowelizacji, wszyscy powinniśmy mieć świadomość, co oznaczają wprowadzone zmiany, gdyż ich znaczenie wyprzedza zdecydowanie sam proces sądowy.

Trzeba mieć je z tyłu głowy już na etapie nawiązywania współpracy, zawierania umów, a potem wykonywania swoich praw i obowiązków z nich wynikających.

Dziś opowiem Ci, co to w ogóle jest sprawa gospodarcza.

Zanim jednak zacznę przypomnę Ci mój artykuł o tym, dlaczego warto odbierać korespondencję z sądu.

Co to jest sprawa gospodarcza?

Zgodnie z art. 4582 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, sprawami gospodarczymi są sprawy:

  1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej);
  2. ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
  3. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
  4. z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
  5. z umów leasingu;
  6. przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
  7. między organami przedsiębiorstwa państwowego oraz między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
  8. z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  9. o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem oraz o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Nie tylko przedsiębiorcy!

Zwróć uwagę, że wcale nie musisz być przedsiębiorcą, aby Twoja sprawa przed sądem była sprawą gospodarczą. Mianowicie, jeśli jesteś przysłowiowym Kowalskim (od 15 lat na etacie) i zlecisz komuś wybudowanie Twojego własnego domu, w którym wcale nie będziesz prowadził przedsiębiorstwa, lecz wychowywał dzieci i hodował bonsai, ewentualnych roszczeń od pana majstra też będziesz dochodzić w postępowaniu gospodarczym. A zatem będą Cię dotyczyły te same rygory, które obowiązują aktywnych przedsiębiorców.

Podobnie będzie, jeśli – jako osoba zupełnie prywatna – zawrzesz umowę leasingu, co jest aktualnie całkowicie dopuszczalne (kiedyś leasing był zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów gospodarczych). Oznacza to, że może się zdarzyć, że wdasz się w spór sądowy z finansującym (zwykle wielka instytucją). Wówczas będziesz traktowany jak profesjonalista, który zna się na postępowaniach sądowych jak mało kto, a priorytetem będzie szybkość. Bo wiadomo, szybkość ważniejsza od sprawiedliwości – statystyki mają zachwycać!

Jakie są różnice pomiędzy „zwykłym” postępowaniem  a postępowaniem w sprawach gospodarczych?

Ponieważ zakwalifikowanie Twojej sprawy jako sprawy gospodarczej ma spore konsekwencje nie tylko w nazewnictwie, lecz również dla dowodów, którymi będziesz mógł wykazywać przebieg wydarzeń, których sprawa dotyczy, warto mieć świadomość  powyższego wyliczenia.

Zapraszam Cię do obejrzenia wideo, które nagrałam na temat tego, czym różni się postępowanie w sprawach gospodarczych od innych spraw.

https://www.youtube.com/watch?v=Bs3hwf8deDw&feature=youtu.be

Wyłączenie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych

Na szczęście dla osób nie będących przedsiębiorcami oraz dla przedsiębiorców prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, ustawodawca zostawił uchylone drzwi, przez które mogą się oni wymknąć z tej pułapki.

Mianowicie, osoby te mogą na samym początku postępowania zawnioskować, aby postępowanie w ich sprawie toczyło się z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Radzę mieć taką możliwość z tyłu głowy, zwłaszcza jeśli nie jest się dobrze oblatanym w sporach sądowych, ma się należności do potrącenia lub nieopatrznie podpisało się umowę dowodową.

Jeśli ten artykuł uważasz za przydatny, podziel się tym postem z innymi Przedsiębiorczymi i zostaw komentarz.

Pozdrawiam,

AKN

Dodaj komentarz