You are currently viewing Z nowym rokiem nowym krokiem: nowości w ubezpieczeniach społecznych

Z nowym rokiem nowym krokiem: nowości w ubezpieczeniach społecznych

Ozusowanie umów zlecenia

 

Osobiście uważam, że jedyną konsekwencją tego kroku – mającego w zamierzeniu władz ograniczyć stosowanie umów „śmieciowych” – będzie napełnienie kieszeni ZUSowi (będzie na premie dla dyrektorów) kosztem zleceniobiorców. Wcale też nie jestem przeciwniczką umów zlecenia – sama przez lata pracowałam jako zleceniobiorca i byłam z tej sytuacji bardzo zadowolona – dzięki temu mogłam sobie sama odłożyć na emeryturę. Jeśli ktoś uważa, że zawarcie umowy o pracę daje jakąkolwiek stabilność i pewność zatrudnienia, musi się liczyć z nieuchronnym rozczarowaniem. Jedyną gwarancją zatrudnienia – tu lub gdzie indziej – jest bycie dobrym w tym, co się robi, i robienie tego z sercem.

Pomijając jednak moje osobiste poglądy, z kronikarskiego obowiązku podaję, że obecnie przepisy nakładają na wszystkich zleceniodawców obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kolejnych umów zawartych z taką osobą, aż zostaną one potrącone od łącznie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym przedsiębiorcy w zawieranych umowach-zleceniach powinni zastrzec odpowiedzialność zleceniobiorcy za wprowadzenie w błąd na wypadek, gdyby zleceniobiorca (nawet nieświadomie) miął się z prawdą, a zleceniodawca miał z tego tytułu nieprzyjemności.

Zasiłki chorobowe i macierzysnkie

 

Zmieniły się też zasady przyznawania zasiłków chorobowych i macierzyńskich. W tej sprawie toczyła się cała batalia – grupa przedsiębiorczych kobiet skrzyknęła się na FB i doprowadziła do tego, że te niekorzystne dla nich (a w mojej ocenie wręcz niekonstytucyjne, bo naruszające zasadę lex retro non agit) przepisy weszły w życie teraz, a nie już dwa miesiące temu – dzięki temu przedsiębiorczynie płacące preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne dostaną świadczenie w kwocie 1000 zł., a nie 17,17 zł.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że maksymalną wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie można uzyskać dopiero po roku opłacania podwyższonych składek. I znów osobisty przytyk: to się w ogóle nie opłaca (bo różnica między płaconymi przez rok składkami, a otrzymanymi świadczeniami jest niewielka) – lepiej te pieniądze wpłacić na dobrą lokatę. Poza tym, kto ma absolutną pewność, kiedy zajdzie w ciążę, żeby już trzy miesiące przed – przepraszam za archaizm – poczęciem zacząć płacić podwyższone składki?

 

Minimalne wynagrodzenie w górę

 

W górę o 100 zł. do 1850 zł. brutto (to ważne też w kontekście ozusowania umów zlecenia), co oczywiście nie oznacza, że to pracownik dostanie aż tyle więcej. A szkoda… O zmianie trzeba pamiętać dopiero przy wypłacie, bo nie wymaga to na szczęście zmian w umowach.

 

Życzę wszystkim szczęśliwego 2016 roku – pamiętajcie, że bez względu na to, jak rządzący będą chcieli kosztem przedsiębiorców zbić polityczny kapitał – my i tak damy sobie radę!

Pozdrawiam,

AKN

PS. Po więcej informacji na temat nowości w prawie dla Przedsiębiorczych zapraszam do biuletynu – zapisać można się w każdej chwili.

 

 

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz