You are currently viewing Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

Jak się zabezpieczyć podpisując umowę?

Ten blog ma za zadanie głównie sygnalizować pewne zagadnienia i problemy, którym jako Przedsiębiorczy musisz przyjrzeć się dokładniej, jeśli okaże się, że mogą Cię dotyczyć. Nie jest moim celem dostarczanie gotowych rozwiązań, bo nie ma rozwiązań odpowiednich dla wszystkich. Anglicy mówią, że „mięso dla jednego, jest trucizną dla drugiego”, i tak jest również tutaj – to, co jest korzystne w jednej sytuacji, w innej może mieć negatywne konsekwencje. Dlatego zawsze, gdy – po lekturze „Prawa dla Przedsiębiorczych” – uważasz, że informacje tu zawarte mogą dotyczyć Twojej firmy, skonsultuj się z profesjonalistą, który oceni ten szczególny stan faktyczny.

Szczególnie dzisiejszy post – w ramach cyklu „Jak się zabezpieczyć?” – ma spełnić taką czysto sygnalizacyjną funkcję. Chciałabym bowiem dziś napisać o gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, które to instrumenty są dość skomplikowane, stosowane raczej przy większych przedsięwzięciach i wymagające dużego skupienia na szczegółach.

Piszę o nich dziś, żebyś wiedział/a, że są, ale w razie chęci ich zastosowania nie postępuj pochopnie i skontaktuj się z prawnikiem.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta.

Przy gwarancji ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz jedynie spełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy gwarancyjnej.

Gwarancja bankowa jest uregulowana w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe. Zgodnie tą ustawą, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta) określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Gwarancja bankowa to forma zabezpieczenia, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Dla wierzyciela (beneficjenta) najbardziej wiarygodnym zabezpieczeniem będzie gwarancja nieodwołalna i bezwarunkowa, a w dodatku wystawiona przez solidny bank.

W związku z ryzykiem związanym z wystawieniem gwarancji, banki przed jej udzieleniem badają kondycję finansową podmiotu zobowiązanego (dłużnika). No i oczywiście pobierają opłatę, której wysokość zależy właśnie od wiarygodności dłużnika oraz – przede wszystkim – od kwoty zabezpieczenia.

Dla zobrazowania tych instrumentów „zmalowałam” dla Ciebie schemat ich działania:

Bez tytułu

Pozdrawiam,

AKN

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Marcin

  bardzo dobrze wyjaśnione pojęcie gwarancji ;) tego szukałem, dziękuję.

  1. AKN

   Cieszę się i pozdrawiam,
   AKN

Dodaj komentarz