Pełnomocnictwo procesowe

adwokat Szczecin pełnomocnictwo

Zawarcie umowy z adwokatem nie zawsze wystarcza, żeby mógł się on zająć naszą sprawą.

Zazwyczaj należy jeszcze podpisać pełnomocnictwo, które da adwokatowi takie prawo.

Aby usprawnić współpracę z klientami, na stronie mojej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Szczecinie zamieszczone zostały formularze pełnomocnictw zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla osoby prawnej.

Można je przeczytać i wydrukować tutaj.

Ponadto tutaj znajdą Państwo formularz pełnomocnictwa w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej).

Przed podpisaniem pełnomocnictwa zawsze należy zapoznać się z jego treścią, a gdyby okazała się ona niezrozumiała, należy wypytać o znaczenie poszczególnych terminów i zdań.

Jeśli z pełnomocnictwa procesowego (czyli takiego, na podstawie którego adwokat działa za nas przed sądem) nie wynika nic innego, to jego zakres określa art. 91 k.p.c.

Zgodnie z tym przepisem, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.
Natomiast zgodnie z art. 92, zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.
Pozdrawiam,
AKN

Dodaj komentarz