You are currently viewing Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Tutaj sporo się pozmieniało. I w interesie przedsiębiorcy jest, żeby się z nową regulacją dokładnie zapoznać i informować o niej klientów.

Jeszcze przed wejściem w życie ustawy na Facebooku Kancelarii informowałam, że przedsiębiorcy powinni przygotować się na zwroty na nowych zasadach – zarówno co do logistyki, jak i co do kosztów.

Otóż, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i – co do zasady – bez ponoszenia kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Dlaczego takie ważne jest, żeby o tym uprawnieniu poinformować konsumenta?
Ponieważ jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, termin realizacji tego prawa wydłuża się o 12 miesięcy (czyli trwa rok i 14 dni).
Załóżmy, że klient odstępuje od umowy. I co dalej? 
Umowę uważa się za niezawartą. Dodatkowo, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Na szczęście przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
A jak i kiedy rzecz ma wrócić do przedsiębiorcy?
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą (np. jest to jakaś maszyna lub spory mebel).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
Następnym razem będzie o tym, co jest wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy.
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/32705331@N00/1270114055/

Ten post ma 3 komentarzy

 1. Maria

  Bardzo cenne uwagi, dzięki :) Pozdrawiam serdecznie :)

  1. AKN

   Cieszę się, że okazały się pomocne.
   Pozdrawiam, AKN

 2. Marek

  Bardzo dobry artykuł. Praktyczne informacje o których wie niewielu kupujących.

Dodaj komentarz