You are currently viewing Kowalski obiecał, że Malinowski zapłaci? O odpowiedzialności za osoby trzecie

Kowalski obiecał, że Malinowski zapłaci? O odpowiedzialności za osoby trzecie

umowa o świadczenie osoby trzeciej

Dzisiaj napiszę kilka słów o trójkątach…

Nie, blog nie zmienił profilu :)

Trójkąty zdarzają się dość często w prawie – np. spółka cywilna składająca się z trzech wspólników, ale też umowy dotyczące osób trzecich (czyli niebędących ich stroną, a czasem nie mających nawet o nich pojęcia).

Kodeks cywilny dopuszcza bowiem sytuację, w której jedna ze stron umowy (niech mu będzie Kowalski) obiecuje, że osoba trzecia (nazwijmy tą osobę Malinowskim) spełni określone świadczenie (np. zapłaci 1.000 zł.) na rzecz drugiej ze stron umowy (Nowaka, a co tam…). Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, jeśli Malinowski jest winien Kowalskiemu tysiąc złotych, a Malinowski – Nowakowi.  Wówczas przekazanie przez Malinowskiemu pieniędzy bezpośrednio Nowakowi, załatwia dwa długi za jednym przelewem.

Należy jednak pamiętać, że Kowalski jest odpowiedzialny za szkodę, którą Nowak poniesie przez to, że Malinowski nie spełnił świadczenia (czyli nie płaci tego tysiąca). Kowalski jednak – co do zasady – może zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, tj. poprzez zapłatę tysiąca złotych. W przypadku, gdy chodzi o zapłatę pieniędzy sprawa nie jest trudna, ale gorzej jest, gdy sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia. Z tą drugą sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy Kowalski obieca Nowakowi, że mu Malinowski namaluje jelenia na rykowisku, bo Malinowski to uznany talent malarski, szczególnie w zakresie jeleni. Tutaj Kowalski raczej nie zaradzi…

Tak czy inaczej Nowak nie ma możliwości wnieść  pozwu do sądu o zapłatę tysiąca złotych (lub o inne świadczenie) bezpośrednio przeciwko Malinowskiemu, bo Malinowski nie zawierał z Nowakiem umowy. Nowak może co najwyżej pozwać Kowalskiego o naprawienie szkody. 

Pamiętaj o tym, jeśli akurat jesteś Nowakiem! :)

 

I koniecznie zapisz się do biuletynu informacyjnego bloga „Prawo dla przedsiębiorczych” (zrób to po prawej stronie ekranu). Dzięki temu będziesz obeznany z prawem, niezależnie od tego jak masz na nazwisko :)

Pozdrawiam,

AKN

 

 

Obraz: http://www.flickr.com/photos/20858368@N00/105497713/

 

Dodaj komentarz