You are currently viewing Umówmy się! Czy strona zawartej umowy może się zmienić?

Umówmy się! Czy strona zawartej umowy może się zmienić?

Umowa zawarta, podpisana, i koniec!

Czy w takiej sytuacji może się zdarzyć, że strona umowy się zmieni?

Co do zasady, NIE, ale…

No właśnie, różne sytuacje się zdarzają i może się zdarzyć, że i zmiana stron umowy się zdarzy.

W jakiej sytuacji?

Zmiana stron umowy – na podstawie wspólnej decyzji

Przede wszystkim, gdy strony umowy tak zgodnie postanowią. Pisałam już o wspólnej decyzji stron o zmianie umowy i te informacje są też aktualne w przypadku obustronnej chęci zmiany którejś ze stron umowy.

W takiej sytuacji wszyscy zainteresowani (wychodzący – zostający – wchodzący) powinni uzgodnić zasady „zamiany”, w szczególności, kto (wychodzący czy wchodzący) odpowiada za to, co już zostało lub nie zostało w ramach umowy wykonane.

Zmiana strony umowy – na skutek sukcesji

Do zmiany strony umowy może dojść wskutek tzw. sukcesji uniwersalnej, czyli najczęściej po prostu wskutek dziedziczenia.

Z chwilą, gdy strona umowy umiera, w jej miejsce wstępują jej spadkobiercy. „Uniwersalna”, bo to samo dzieje się ze wszystkimi zobowiązaniami i wierzytelnościami zmarłej osoby. Druga strona konkretnej umowy nie ma tu, niestety, nic do gadania.

Cesja – możliwość zmiany strony umowy wierzytelności

Istnieje również możliwość przeniesienia na inną osobę tylko wierzytelności. Nazywa się to cesją (lub przelewem) i oznacza, że to, co sama muszę wykonać w ramach umowy, wykonuję ja, ale uprawnienie do odbioru tego, co mam w ramach tej umowy (w zamian) otrzymać, mogę już przenieść na kogoś innego. I to bez zgody dłużnika, czyli osoby, która ma to coś dla mnie zrobić lub mi dać.

Wynika to z art. 509 § 1 kodeksu cywilnego.

Dodatkowo, wraz z wierzytelnością przechodzi na nabywcę roszczenie o zaległe odsetki.

Cesja wierzytelności nie jest niestety możliwa, jeśli  sprzeciwiałoby się ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.  Najczęstszą przeszkodą będzie jednak właśnie zastrzeżenie umowne, gdyż wiele podmiotów wyłącza takie prawo już w zawieranej umowie.

Mimo że czasami zmiana strony umowy jest możliwa, nie znaczy, że zawierać tą umowę możesz lekkomyślnie. Wręcz przeciwnie. Przeczytaj mój wpis na temat wyboru strony umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu umowy, albo chcesz, abym przeanalizowała zaproponowany Ci projekt umowy, napisz do mnie lub umów się na konsultację online.

zmiana strony umowy

A teraz, jeśli uważasz, że ten artykuł może być jeszcze komuś pomocny, podziel się nim za pomocą tych małych kółeczek na dole.

Pozdrawiam,

AKN

Dodaj komentarz