You are currently viewing Szkoda a strata – jaka jest różnica?

Szkoda a strata – jaka jest różnica?

Już kilkakrotnie pisałam, że z pozoru drobne różnice w słowach mogą mieć duże znaczenie, jeśli zamierzasz zawrzeć je w umowie. Poruszałam już kwestię różnicy między zadatkiem a zaliczką oraz między zwłoką a opóźnieniem, a teraz czas na kolejną dobraną parę czyli szkodę i stratę.

Jaka jest różnica pomiędzy szkodą a stratą?

W języku prawa szkoda i strata to dwie różne rzeczy, a różnica jest czasami bardzo istotna.

Szkoda to pewien uszczerbek w majątku, który osoba lub inny podmiot może ponieść wskutek jakichś zdarzeń.

Szkoda obejmuje zarówno to, co nam ubyło (tzw. stratę), jak i to, co mieliśmy uzyskać, ale wskutek danego zdarzenia nie uzyskaliśmy (tzw. utracone korzyści). Jeśli zatem ktoś zalał moje mieszkanie to poniosłam stratę, bo musiałam je odremontować, a dodatkowo utraciłam czynsz najmu, który bym otrzymała, gdyby mieszkanie nie zamieniło się w ruinę.

Jak widać, strata stanowi jedynie część szkody. Strata odnosi się do tego, co było w moim majątku, ale zniknęło wskutek jakiegoś zdarzenia.

Szkoda a strata – dlaczego różnica ma znaczenie?

Zastanawiasz się pewnie, dlaczego różnica pomiędzy szkodą a stratą jest na tyle istotna, że poświęcam jej czas na moim blogu.

Otóż zgodnie z przepisami, jeśli ktoś nabroi (np. nie wywiąże się z umowy, którą z Tobą zawarł, lub rozbije Ci samochód) ma obowiązek naprawić SZKODĘ, czyli zapłacić i za to, co straciłeś, i za to, czego nie zyskałeś.

Jednak strony umowy mają prawo zakres odpowiedzialności zmienić. Jeśli zatem strony zawierając umowę, zapiszą w niej, że odpowiadają wzajemnie tylko za STRATĘ, musisz się liczyć z tym, że w razie nierzetelności kontrahenta możesz domagać się zwrotu tylko tego, co straciłeś, ale już nie tego, co miałeś zyskać (np. zarobić). Twoje roszczenia mają zatem węższy zakres.

Jak widzisz różnica między szkodą a stratą może się okazać zasadnicza.

Jeśli miałbyś w umowie napisać, że możesz domagać się „wyrównania straty”, zastanów się, czy nie lepiej po prostu nic nie pisać i pozostawić sprawę w rękach kodeksu cywilnego.

szkoda a strata jaka jest różnica

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu umowy z klientem lub innym kontrahentem, albo chcesz, abym przeanalizowała zaproponowany Ci projekt umowy, napisz do mnie na  lub umów się na konsultację online.

Pozdrawiam,

AKN

Dodaj komentarz