You are currently viewing Weksel

Weksel

Jak się zabezpieczyć podpisując umowę?

A ja wciąż o zabezpieczeniach, jakie strony umowy mogą wykorzystać, aby zminimalizować negatywne skutki niewykonania umowy lub jej niewłaściwego wykonania.

Pisałam już o karze umownej, odsetkach (w tym o odsetkach maksymalnych), a także o zadatku (oraz o tym, czym się on różni od zaliczki).

A dziś o wekslu, czyli o instytucji starej jak świat, o której każdy coś słyszał, ale nikt nie wie co.

Wielu osobom kojarzy się zapewne z „Ziemią Obiecaną” albo z Panem Wokulskim. To pewnie dlatego, że przez lata gospodarki socjalistycznej weksel nie był zbyt potrzebnym narzędziem i przewijał się raczej przez literaturę niż umowy, ale czasy jego świetności (a przynajmniej użyteczności) wróciły.

Kwestię weksla reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (!) – prawo wekslowe. Nikogo nie namawiam do jej czytania, ale ciekawostką jest (przynajmniej z punktu widzenia prawnika), że ustawa ta nie zawiera żadnej definicji weksla – ona cała jest jego definicją :)

Co Przedsiębiorczy musi wiedzieć o wekslu ?

To, że weksel to dokument, w którym jego wystawca zobowiązuje się zapłacić innej osobie określoną kwotę pieniędzy, w określonym terminie (nie musi to być konkretna data) i w określonym miejscu. Jest to zobowiązanie bezwarunkowe, co oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi – zapłata sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków. Krótko mówiąc, nie ma zmiłuj!
Weksel musi zawierać też słowo „weksel”. Musi też spełniać kilka innych wymogów. Koniecznie! Specyficzne dla weksla jest bowiem to, że brak któregoś z wymaganych elementów powoduje nieważność całego weksla – taki wybrakowany weksel to nie papier wartościowy, lecz makulatura.

Co nam weksel daje?

Otóż weksel może pełnić wiele funkcji, ale skupmy sie na tej zabezpieczającej wykonanie umowy.
Weksel co do zasady można zbyć i w ten sposób albo uzyskać jakąś kwotę albo samemu zwolnić się z długu.
Weksel ma również tą zaletę, że należności z niego wynikających można dochodzić przed sądem w trybie nakazowym (czyli znacznie uproszczonym i przyspieszonym), zaś nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, czyli uprawniony nie musi czekać aż nakaz się uprawomocni, lecz może od razu przystąpić do egzekucji.
Biorąc pod uwagę, że postępowania sądowe w Polsce wciąż ciągną się jak flaki z olejem, to spora zaleta.

Na dziś tyle, a następnym razem napiszę o wekslu in blanco, bo to narzędzie szczególnie przydatne do dla chcących zabezpieczyć swoje interesy Przedsiębiorczych, zawierających umowę.
Pozdrawiam,
AKN
Ps. Dzisiejszym postem warto się podzielić ze znajomymi, bo weksel to trudny temat, ale przydatny.

Dodaj komentarz